ללמוד ולהכיר את הנתון, לעמוד מולו או לצידו

——————

בנחישות ובראש מורם

——————

 

"כמחצית מהילדים בישראל מקבלים חינוך ברמה של עולם שלישי, ולכשיגדלו הם יוכלו לתחזק רק משק ברמה של עולם שלישי. אך משק של עולם שלישי לא יוכל לתחזק צבא של עולם ראשון – תנאי הכרחי לקיומה של המדינה באזור האלים ביותר על פני כדור הארץ."

פרופ' דן בן דוד 31.8.2018

פרופ' דן בן דוד הוא כלכלן ישראלי, מנכ״ל לשעבר של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב והנשיא והמייסד של מוסד "שורש".

כאמור, בכל צעד ועשייה יזמית, אני רואה את התלמיד – בן אנוש, אזרח ואיש העולם.

מצווה אני לעצמי, להעניק לו את מרב הכלים ולהכשירו לייעוד זה.

הכיצד?

דבקה אני בגישה כי עלי ללמוד את ייחודיות ומאפייני התלמיד הניצב מולי, לדעת כי עלי לפתח את קשת האינטליגנציות שלו

(ע"פ ה. גרדנר), כך יהיה מוכשר ומסוגל להתמודד עם אתגרים, משברים ויעדים אישיים, מקצועיים וחברתיים – באופן תרבותי.

עומדת אני מול המציאות החינוכית והחברתית של ילדי ישראל ובוחרת לפעול, להעניק ולהכשיר.

ללמוד ולהכיר את הנתון,  לעמוד מולו או לצידו

– בנחישות ובראש מורם –

"כמחצית מהילדים בישראל מקבלים חינוך ברמה של עולם שלישי, ולכשיגדלו הם יוכלו לתחזק רק משק ברמה של עולם שלישי. אך משק של עולם שלישי לא יוכל לתחזק צבא של עולם ראשון – תנאי הכרחי לקיומה של המדינה באזור האלים ביותר על פני כדור הארץ."

פרופ' דן בן דוד 31.8.2018

פרופ' דן בן דוד הוא כלכלן ישראלי, מנכ״ל לשעבר של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב והנשיא והמייסד של מוסד "שורש".

כאמור, בכל צעד ועשייה יזמית, אני רואה את התלמיד – בן אנוש, אזרח ואיש העולם.

מצווה אני לעצמי, להעניק לו את מרב הכלים הנדרשים להכשרתו לייעוד זה.

הכיצד?

דבקה אני בגישה כי עלי ללמוד את ייחודיות ומאפייני התלמיד הניצב מולי, לדעת כי עלי לפתח את קשת האינטליגנציות שלו

(ע"פ ה. גרדנר), כך יהיה מוכשר ומסוגל להתמודד עם אתגרים, משברים ויעדים אישיים, מקצועיים וחברתיים – באופן תרבותי.

עומדת אני מול המציאות החינוכית והחברתית של ילדי ישראל ובוחרת לפעול, להעניק ולהכשיר.