אל היעד ניתן להגיע מכאן ומשם

——————

אל היעד יחד אנחנו נגיע

——————

 

סבורה אני, בפשטות, שעשייה שאינה  מקפלת בתוכה תקווה, יקשה עליה עד מאד ליצור שינוי בעולם, לא כל שכן בעולמם של ילדים.

אני, כמו הילדים, זקוקה לתקווה. אני זקוקה לה באופן המעשי ביותר.

תקווה כזו הגורמת לי לחלום בלילה ולממש ביום.

בכל עשייה בה הייתי מעורבת בעבר ובה אני מעורבת בהווה, יותר משאני זוכרת את הפרטים והאירועים, אני נזכרת בערגה בתחושה המופלאה הזו, של התקדמות לקראת משהו טוב.

לבנות
תכנית לימודים המעצימה את התלמיד ביכולת ההבנה וההתמודדות עם חומר הלימוד

להעניק
חוויות מעשירות הפותחות צוהר לעולם שאילולא העשייה שלנו ייתכן ולא היה נחשף אליהן

ליצור
קשרים חמים ומספקים בין תורמים לנתרמים

— מכוח האהבה והמסירות, הכנות והמקצועיות, נפיק את התוצר המשובח ביותר —

ללמוד ולהכיר את הנתון,  לעמוד מולו או לצידו

– בנחישות ובראש מורם –

סבורה אני, בפשטות, שעשייה שאינה  מקפלת בתוכה תקווה, יקשה עליה עד מאד ליצור שינוי בעולם, לא כל שכן בעולמם של ילדים.

אני, כמו הילדים, זקוקה לתקווה. אני זקוקה לה באופן המעשי ביותר.

תקווה כזו הגורמת לי לחלום בלילה ולממש ביום.

בכל עשייה בה הייתי מעורבת בעבר ובה אני מעורבת בהווה, יותר משאני זוכרת את הפרטים והאירועים, אני נזכרת בערגה בתחושה המופלאה הזו, של התקדמות לקראת משהו טוב.

לבנות
תכנית לימודים המעצימה את התלמיד ביכולת ההבנה וההתמודדות עם חומר הלימוד

להעניק
חוויות מעשירות הפותחות צוהר לעולם שאילולא העשייה שלנו ייתכן ולא היה נחשף אליהן

ליצור
קשרים חמים ומספקים בין תורמים לנתרמים

— מכוח האהבה והמסירות, הכנות והמקצועיות, נפיק את התוצר המשובח ביותר —